HTN, DM, viral infection are CKD risk factors most often reported by older men with hemophilia | ASH

Hypertension was reported in 52.0% and diabetes in 13.3%; average BMI was 28.1.
Hypertension was reported in 52.0% and diabetes in 13.3%; average BMI was 28.1.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.