Gastrointestinal hemorrhage in patients with acute kidney injury: trend analysis | NKF

Although the numbers of discharges increased, total number of discharges not receiving dialysis showed a significant rise over the study period.
Although the numbers of discharges increased, total number of discharges not receiving dialysis showed a significant rise over the study period.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.