Fracture risk remains increased for up to 10 y after cancer diagnosis | ASBMR

122,255 cancer patients were followed for median 15 y.
122,255 cancer patients were followed for median 15 y.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.