Cycling not linked to urologic disease or sexual dysfunction | AUA

Two studies assessed cycling's impact on sexual function in thousands of male and female athletes.
Two studies assessed cycling's impact on sexual function in thousands of male and female athletes.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.