Couples share risk of obesity and T2D | EASD

Having an obese wife substantially increases a man’s risk of developing T2D.
Having an obese wife substantially increases a man’s risk of developing T2D.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.