Carcinogens identified in the urine of e-cigarette users | AUA

Urine from 92% of e-cigarette users tested positive for carcinogens o-toluidine and 2-naphthylamine.
Urine from 92% of e-cigarette users tested positive for carcinogens o-toluidine and 2-naphthylamine.
Tjänsten  som du försöker nå är endast tillgänglig för registrerade användare. För att fortsätta logga in eller skapa ett GRATIS univadis ®-konto.